•  
 •  
 •  
 •   
 •  

ခ်င္းဆီမ္မ်ိဳးႏြယ္စု မ်ိဳးခ်စ္သူရဲေကာင္းမ်ား၏  နယ္ခ်ဲ႔ျဗိတိသ်ွေတာ္လွန္ေရး ႏွစ္တစ္ရာျပည့္ ဂုဏ္ျပဳ ကမၺည္းေမာ္ကြန္း Sim

ပထမကမၻာစစ္အတြင္း ခ်င္းတုိင္းျပည္မွ နယ္ခ်ဲ႕ ျဗိတိသ်ွအား ပထမဦးဆုံးေတာ္လွန္ခဲ့သည့္ ခ်င္းျပည္ ဖလမ္းနယ္မွ Sim ဆိမ္/ခြန္လီ မ်ဳိးႏြယ္စု သူရဲေကာင္း စစ္သည္ေတာ္ ၄၀၀ တုိ႕၏ တုိက္ပြဲသည္ ၂၀၁၇ ခုနွစ္ ေအာက္တုိဘာလတြင္ နွစ္ ၁၀၀ ျပည့္ခဲ့ျပီျဖစ္ရာ ၂၀၁၈ ခုနွစ္ ေဖေဖၚ၀ါရီလ ၂ ရက္ေန႕တြင္ ၁၂ ေပးျမင့္ေသာ ဂုဏ္ျပဳ ကမၺည္းေမာ္ကြန္း ေက်က္စာ ဖြင့္လွစ္ပြဲကုိ ဖလမ္းျမဳိ႕ က်င္မြာလ္ရပ္ကြက္ ေတာင္ပတ္လမ္း (ေခၚ) ဆိမ္ဇင္လမ္းတြင္ စည္းကားစြာ က်င္းပခဲ့ပါသည္။

 

သမုိင္းျဖစ္စဥ္မွာ နယ္ခ်ဲ႕ ျဗိတိသ်ွတုိ႕သည္ ထုိစဥ္က ခ်င္းျပည္မွ ျပင္သစ္စစ္ေျမျပင္သုိ႕ စစ္ကူလီလုပ္သားမ်ားအျဖစ္ အမႈထမ္းရန္ လုပ္သားမ်ားပံ့ပုိးေရးအတြက္ အမိန္႕ထုတ္ရာ ထုိအခ်ိန္က ခ်င္းျပည္တြင္ အင္အားအရွိဆုံး Sim ဆိမ္/ခြန္လီ မ်ဳိးႏြယ္စု သူရဲေကာင္း လက္ေရြးစင္ စစ္သည္ေတာ္ ၄၀၀ တုိ႕မွ ျဗိတိသ်ွစစ္တပ္အား ေတာ္လွန္၍ တုိက္ခုိက္ရန္ ၁၉၁၇ ခုနွစ္ ေအာက္တုိဘာလတြင္ ခြန္လီမွ စစ္ခ်ီခဲ့ၾကရာ ျဗိတိသ်ွတုိ႕မွ ၾကဳိတင္သတင္းရရွိထားသည့္အတြက္ ဆိမ္/ခြန္လီ မ်ဳိးႏြယ္စု သူရဲေကာင္း လက္ေရြးစင္ စစ္သည္ေတာ္ ၄၀၀ တုိ႕သည္ ဖလမ္းျမဳိ႕ က်င္မြာလ္ေတာင္ကုန္းတြင္ လက္နက္ခ်ခဲ့ရသည္။

ျဗိတိသ်ွစစ္အား ေတာ္လွန္သည့္အတြက္ ဆိမ္/ခြန္လီ မ်ဳိးႏြယ္စု သူရဲေကာင္း လက္ေရြးစင္ စစ္သည္ေတာ္တုိ႕အား ျပစ္ဒါဏ္အျဖစ္ ဖလမ္းျမဳိ႕ က်င္မြာလ္ရွိ ယခုေတာင္ပတ္လမ္း ၁မုိင္ ၂ ဖါလုံ ရွည္သည့္ေျခာက္ကမ္းပါးကုိ လမ္းအျဖစ္၄င္း၊ က်င္မြာလ္ ေဘာ္လုံးကြင္းတုိ႕အား လုပ္အားျဖင့္ ေဖါက္ေစခဲ့သည္။ ထုိလမ္းကုိ လမ္းေဖါက္သူ ဆိမ္သူရဲေကာင္းမ်ားအား အစြဲျပဳ၍ ယခင္က ဆိမ္ဇင္ (ဆိမ္လမ္း) ဟုေခၚခဲ့ၾကသည္။ ယခုအခါတြင္ ေတာင္ပတ္လမ္း (သုိ႕) ရႈခင္းသာလမ္းဟု ေခၚသည္။

I Love Myanmar တည္ေထာင္သူ ဒၚလီဗီဆပ္နုိင္ထန္းသည္ Sim ဆိမ္/ခြန္လီ မ်ဳိးႏြယ္စုသူရဲေကာင္းတုိ႕၏ ေျမး ၅ ဆက္ေျမာက္မ်ဳိးဆက္ျဖစ္သည္။ ႏွစ္တစ္ရာျပည့္ ဂုဏ္ျပဳ ကမၺည္းေမာ္ကြန္းကုန္က်စရိတ္ အ၀၀ကုိ ေဒၚလီဗီဆပ္နုိင္ထန္းမွ လႈဒါန္းခဲ့သည္။

၁၉၁၇ – ၂၀၁၇

ဆီမ္မ်ိဳးႏြယ္စု ခ်င္းမ်ိဳးခ်စ္သူရဲေကာင္းမ်ား၏

နယ္ခ်ဲ႔ျဗိတိသ်ွေတာ္လွန္ေရး ႏွစ္တစ္ရာျပည့္ ဂုဏ္ျပဳ ကမၺည္းေမာ္ကြန္း

ပထမကမၻာစစ္ၾကီးျဖစ္ပြားေနသည့္အခ်ိန္ ၁၉၁၇ ခုႏွစ္တြင္ ျဗိတိသ်ွအစိုးရသည္ ျပင္သစ္စစ္ေျမျပင္သို႔ စစ္မွဳထမ္းရန္အတြက္ ဖလမ္းျမိဳ႔နယ္တစ္၀ွမ္းမွ လုပ္သားမ်ား ေထာက္ပံ့ေပးရန္ အမိန္႔ထုတ္ခဲ့ၾကသည္။ ဆိီမ္မ်ိဳးႏြယ္စုတို႔သည္ ျဗိတိသ်ွအစိုးရ၏ အမိန္႔ကို ဆန္႔က်င္ျပီး ျဗိတိသ်ွအစိုးရအား ေတာ္လွန္ရန္ ဆိီမ္မ်ိဳးႏြယ္စုမွ မ်ိဳးခ်စ္သူရဲေကာင္း လက္ေရြးစင္ စစ္သည္ေတာ္ ၄၀၀ တုိ႔သည္ ဖလမ္းျမို႔ရွိ ျဗိတိသ်ွအစိုးရအား ေတာ္လွန္ရန္အတြက္ ၁၉၁၇ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလတြင္ ခြာန္းလီမွ ခ်ီတက္ခဲ့ၾကသည္။ သို႕ေသာ္ ႀကိဳတင္သတင္းရႏွင့္ႀကေသာ ျဗိတိသ်ွအစိုးရစစ္တပ္က ဖလမ္းျမိဳ႕အဝင္ က်င္မြာလ္ဖက္မွ အသင့္ေစာင့္တိုက္ခိုက္ခဲ့ႀကသျဖင့္ ထိုေတာ္လွန္ေရးမွာ မေအာင္ျမင္ပဲ အေရးနိမ့္ခဲ့ရသည္။ ယင္းေတာ္လွန္မွုျပစ္ဒဏ္အျဖစ္ ေတာ္လွန္ေရးရဲေဘာ္မ်ားအား ၁ မုိင္ ၂ ဖါလုံရွည္ေသာ က်င္မြာလ္ေတာင္ပတ္လမ္းေပၚကုိ ေဖာက္လုပ္ေစခဲ့သည္။ ထုိလမ္းကုိ Sim Ziin ဆိမ္ဇင္ (ဆိမ္လမ္း) ဟု ေခၚခဲ့ၾကသည္။ ခ်င္းေျမနွင့္ ခ်င္းလူမ်ဳိးမ်ားကုိ ကာကြယ္ရန္ မိမိအသက္ကုိ မငဲ့မကြက္ ျပင္းထန္ေသာမ်ိဳးခ်စ္စိတ္နွင့္ ရဲစြမ္းသတိၱအျပည့္ျဖင့္  ျဗိတိသ်ွေနမဝင္အင္ပါယာႀကီးအား ပထမဦးဆုံး ေတာ္လွန္ခဲ့ႀကေသာ ခ်င္းျပည္မွ ဆီမ္မ်ိဳးႏြယ္စု မ်ိဳးခ်စ္သူရဲေကာင္းမ်ားအား ဂုဏ္ျပဳသည့့္ ဤႏွစ္တစ္ရာျပည့္ ကမၺည္းေမာ္ကြန္းကို  ေနာင္လာေနာက္သားမ်ား စံထားအတုယူ လက္ဆင့္ကမ္းႏိုင္ပါရန္အလို႔ငွာ ဂုဏ္ယူစြာစိုက္ထူအပ္ပါသည္။

ကမၺည္းေမာ္ကြန္း ေက်က္စာ ဖြင့္လွစ္ပြဲ အစီအစဥ္

နွစ္တစ္ရာျပည့္သည့္ခ်ိန္ – October 2017

ဖြင့္သည့္ေန႕ရက္ – 2 February 2018

ဖြင့္လွစ္ခ်ိန္ – ညေန ၄ နာရီ

အဖြင့္ဆုေတာင္း – သကၡာေတာ္ရ ဆရာေတာ္ တဲ႔ရ္ထြမ္

ခ်င္းရုိးရာသီခ်င္းျဖင့္ ဂုဏ္ျပဳျခင္း – ခြန္လီနယ္သားမ်ား

ဖဲၾကဳိးျဖတ္ဖြင့္လွစ္သူ – (၁) ေဒၚလီဗီဆပ္နုိင္ထန္း (I Love Myanmar)

                          (၂) ဦးခြါနွင္ (ဖလမ္းျမဳိ႕ ရပ္မိရပ္ဖ)

                          (၃) သီကၡာေတာ္ရေဒါက္တာ ဟရန္မႈန္း

ေက်ာက္တုိင္စာဖြင့္လွစ္သူ – ေဒၚလီဗီဆပ္နုိင္ထန္း (I Love Myanmar)

ခ်င္းရုိးရာ ေသနတ္ပစ္အခ်က္ ၁၀၀ ပစ္ေဖါက္ျခင္း – ခ်င္းဆီမ္ (Sim) မ်ဳိးႏြယ္သူရဲေကာင္းစစ္သည္မ်ား၏ မ်ဳိးဆက္သစ္မ်ား

ေက်းဇူးတင္စကားေျပာၾကားျခင္း နွင့္ ေက်ာက္တုိင္စုိက္ထူျခင္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္ – ေဒၚလီဗီဆပ္နုိင္ထန္း (I Love Myanmar) 

အပိတ္ဆုေတာင္း – သကၡာေတာ္ရဆရာေတာ္ ေဒါက္တာ အက္(ဖ)ထီးရမ္းအုပ္

ကမၺည္းေမာ္ကြန္း ေက်က္စာ ဒီဇုိင္းဆြဲသူ – ဆလုိင္းဗန္က်ဳံးလ်န္ (ယူေက)

 

ကမၺည္းေမာ္ကြန္း ေက်က္စာဖြင့္ပြဲဓါတ္ပုံမ်ားကုိ သီးျခားတင္ေပးပါမည္။

မ်ဳိးခ်စ္သူ

ေဒၚလီဗီဆပ္နုိင္ထန္း

Levi Sap Nei Thang

 

 •  
  6
  Shares
 • 6
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
I-Love-Myanmar-Logo-Single-lineMyanmar Flag

102 thoughts on “The memorial stone commemorates the centenary of the Sim Revolution against the British Empire

 1. Zaw Myo Htet
  Zaw Myo Htet says:

  ေမ်ွာ္လင့္လ်ွက္ယံုႀကည္ေစာင့္ေရွာက္လ်ွက္ဆုေတာင္းသခင္လာသည္တိုင္ေအာင္လုပ္ေဆာင္

 2. Zaw Myo Htet
  Zaw Myo Htet says:

  ေမ်ွာ္လင့္လ်ွက္ယံုႀကည္ေစာင့္ေရွာက္လ်ွက္ဆုေတာင္းသခင္လာသည္တိုင္ေအာင္လုပ္ေဆာင္

 3. Ar Kar Ar Kar
  Ar Kar Ar Kar says:

  အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦးရဲ႕တုိင္းျပည္လူမ်ဳိးအတြက္လုပ္ေပးနိင္စြမ္းအားေလးစားပါတယ္ခင္ဗ်ာ

 4. Ar Kar Ar Kar
  Ar Kar Ar Kar says:

  အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦးရဲ႕တုိင္းျပည္လူမ်ဳိးအတြက္လုပ္ေပးနိင္စြမ္းအားေလးစားပါတယ္ခင္ဗ်ာ

 5. Winmg Mg
  Winmg Mg says:

  ဂုဏ္ယူေလးစားပါတယ္
  တိုင္းျပည္နဲ႔လူမ်ိဳးကိုခ်စ္တဲ႔စိတ္ကို အထူးေလးစားလ်က္ပါ
  ျပည့္ဝတဲ႔ စိတ္ေစတနာအက်ိဳးေၾကာင့္ သက္ရွည္က်န္းမာ လိုရာဆႏၵျပည့္စုံႏိုင္ပါေစ……

 6. Winmg Mg
  Winmg Mg says:

  ဂုဏ္ယူေလးစားပါတယ္
  တိုင္းျပည္နဲ႔လူမ်ိဳးကိုခ်စ္တဲ႔စိတ္ကို အထူးေလးစားလ်က္ပါ
  ျပည့္ဝတဲ႔ စိတ္ေစတနာအက်ိဳးေၾကာင့္ သက္ရွည္က်န္းမာ လိုရာဆႏၵျပည့္စုံႏိုင္ပါေစ……